College beantwoordt vragen PVV Zoetermeer

2 February 2020, 11:10 uur
Politiek
mainImage

Uit onderzoek van RTL Nieuws eind vorig jaar blijkt dat het bijzonder droevig is gesteld met de zogeheten ophelderingspercentages in ons land bij woninginbraken. Zoetermeer scoort erg laag: van de 765 woninginbraken die de afgelopen drie jaar zijn geregistreerd, zijn er slechts 65 opgehelderd, wat resulteert in een ophelderingspercentage van maar 8,5 procent. PVV Zoetermeer stelde hier vragen over en het college reageert nu.

'Deelt u de mening dat een ophelderingspercentage van 8,5% onacceptabel laag is voor een misdrijf dat als “high impact crime” te boek staat, een ronduit rampzalig effect heeft op de slachtoffers en kan resulteren in sociaal-economische problematiek wat gemeentelijk beleid vergt?'

Afschuwelijk
Antwoord college: "Het college deelt de mening dat het ophelderingspercentage laag is. Dat dit een ‘rampzalig effect’ heeft op de slachtoffers herkent het college niet; omdat daar geen gegevens over beschikbaar zijn. Al is een inbraak in dat wat bij uitstek een veilige omgeving moet zijn, het eigen huis, afschuwelijk om mee te maken. Wel is het zo dat het woninginbrakenrisico per 1.000 woningen is gedaald. De kans om te maken te krijgen met een woninginbraak is dus lager geworden. Ook is het college niet bekend met een relatie tussen inbraken en het ontstaan van sociaal-economische problematiek."

Volgens het stadsbestuur zijn er al maatregelen genomen om extra te investeren in politiekracht. "De politie heeft extra geld ontvangen en is naarstig op zoek naar 17.000 nieuwe medewerkers. Er is een landelijke campagne gestart om die medewerkers te werven; zowel online als op de landelijke TV."

'Bent u bereid, al dan niet in VNG-verband en/of met gemeenten uit de regio zo snel mogelijk een krachtig signaal richting het Rijk te geven (bv. via een brief) dat er nog veel meer geïnvesteerd dient te worden in de politieorganisatie, zodat ook de “high impact crime” woninginbraak beter kan worden aangepakt', vroeg de PVV zich verder af.

"Nee. Die signalen zijn al meermaals afgegeven. Zowel landelijk, via de tien regioburgemeesters, als regionaal vanuit de politie-eenheid Den Haag", aldus het stadsbestuur.