Zoetermeers Dagblad | College presenteert nota 'Meedoen met Meerwaarde'
mainImage

College presenteert nota 'Meedoen met Meerwaarde'

11 december 2019, 11:08 uur
Politiek

Het Zoetermeerse college presenteert vandaag de kadernota ‘Meedoen met Meerwaarde’. In deze nota stelt het college aan de gemeenteraad voor waar Zoetermeer op in wil zetten als het gaat om re-integratie, armoede en schulden. Met als doel: iedereen in Zoetermeer kan mee doen en is schulden(zorg)vrij. Dit wil de gemeente bereiken door mensen te helpen bij het vinden van werk en het gemakkelijker maken van het bespreken van geldzorgen, om schulden of armoede te voorkomen én te bestrijden. De gemeenteraad neemt in februari een besluit over de nota.

 

Wethouder Margreet van Driel van werk en inkomen: "Als gemeente hebben wij door ons begrotingstekort minder te besteden, tegelijkertijd hebben we op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening en armoede grote ambities. Dit vraagt om scherpe keuzes. Die keuzes maken we in deze kadernota. Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een baan is de basis. Want het hebben van werk betekent zoveel meer dan alleen maar het hebben van een inkomen. Het betekent voor veel mensen dat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij."

Het niet kunnen rondkomen en het hebben van schulden kan ook leiden tot problemen op andere leefgebieden, bijvoorbeeld op gezondheid. Daarnaast is bekend dat kinderen van ouders met schulden opvallend vaak zelf in geldproblemen komen. Bij het verdelen van schaarse middelen weegt de gemeente daarom ook de effecten op andere leefgebieden mee – het maatschappelijk rendement. Bijvoorbeeld de besparingen op zorgkosten of de kansen voor opgroeiende kinderen.

Het college kiest voor extra inzet op jongeren die werk zoeken, inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners met schulden, vergunninghouders en huishoudens met kinderen. Voor mensen met schulden wil het college het taboe en de schaamte die er rond geldzaken leven meer doorbreken, zodat schulden gemakkelijker bespreekbaar zijn. Als de stap naar hulp eerder gezet wordt, kan de gemeente mensen eerder naar een schulden(zorg)vrij bestaan helpen. Speciaal voor kinderen die opgroeien in armoede zoekt de gemeente samenwerking met (landelijke) partners in de Alliantie Kinderarmoede.

"We kunnen het niet alleen", zegt wethouder Jakobien Groeneveld van armoedebeleid. "Samenwerking met maatschappelijke organisaties, werkgevers en het Rijk is een belangrijke randvoorwaarde wanneer we aan de slag gaan met onze doelen. Dit doen we via de Alliantie Kinderarmoede. Op lokaal niveau willen we onderzoeken of voor Zoetermeerse kinderen die opgroeien in armoede een (gratis) ontbijt op school mogelijk is."


Foto: ANP