Zoetermeers Dagblad | College reageert op vragen maximumsnelheid

College reageert op vragen maximumsnelheid

mainImage

D66 Zoetermeer voelt wel wat voor het omlaag brengen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur. De partij stelde daar vorige maand schriftelijke vragen over bij het college, nadat RAI Vereniging, de belangenbehartiger van 700 fabrikanten en importeurs van onder meer personenauto’s en motorfietsen, dit idee had geopperd. Het Zoetermeerse college zegt ook voorstander te zijn van de snelheidsverlaging, al opteert het voor een zorgvuldige aanpak.

"Het idee is niet nieuw en er wordt vesrchillend over gedacht. Het college is voorstander van eenduidigheid. Belangrijk daarbij is dat de wettelijke snelheid en de inrichting van de weg op elkaar aansluiten. Als dat niet gebeurt, dan wordt onduidelijkheid versterkt en daarmee ook de schijnveiligheid vergroot. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede."

Het stadsbestuur is voornemens om dit jaar een actueel Actieplan Verkeersveiligheid op te stellen. "Daarbij geldt het recent uitgebrachte landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de actuele nota Duurzaam Veilig 3 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid als uitgangspunt."

D66 Zoetermeer opperde ook het idee om alvast een snelheidsverlaging naar 40 kilometer per uur in te voeren bij de wijkontsluitingswegen, maar het college zegt 'geen voorstander te zijn van een tussenmodel'.


Foto: Politie Zoetermeer