Zoetermeers Dagblad | College Zoetermeer voor lokale sportdeal

College Zoetermeer voor lokale sportdeal

mainImage

Het college in Zoetermeer wil komen tot een lokaal sportakkoord. Het dient daarvoor een intentieverklaring in met sportaanbieders Mixed Hockey Club Zoetermeer, TV Buytenwegh, TV Seghwaert, Zoetermeer Oldstars en Zoebas, zo laat het stadsbestuur weten. De gemeente Zoetermeer heeft tot aan het einde van de kabinetsperiode (2022) 60.000 euro budget per jaar nodig om het sportakkoord uit te voeren.

Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, Vereniging Sport en Gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord (2018-2021) gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop men de komende jaren voortgang wil boeken: (inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert.

Om deze doelen te verwezenlijken, stimuleert het ministerie om lokale en regionale sportakkoorden te realiseren waarin één of meerdere van de ambities wordt/worden opgepakt. Hiervoor stellen zij € 15.000 per gemeente beschikbaar om een sportformateur (procesbegeleider) in te zetten met als doel te komen tot een sportakkoord. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de gemeente samen met (tenminste) drie sportaanbieders een intentieverklaring te ondertekenen.

In een later stadium kunnen er ook andere lokale partners betrokken worden bij het Zoetermeerse sporrtakkoord. Na realisering van het sportakkoord, wordt dit eerst voorgelegd aan de gemeenteraad.