mainImage

D66: meer hoger onderwijs in Zoetermeer

5 november 2019, 13:08 uur
Politiek

De lokale D66-fractie wil meer hoger onderwijs in Zoetermeer. De partij vindt het belangrijk dat er een groter aanbod aan HBO-studies komt in de stad.

"Dat is goed voor de ontwikkeling van de stad. Door de samenwerking met het Zoetermeerse bedrijfsleven kan het hoger onderwijs bovendien een impuls betekenen voor de lokale economie", aldus D66-fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp.

Laatstgenoemde heeft het initiatief genomen om een motie op te stellen die het college oproept om te onderzoeken of er in samenwerking met De Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory zogenaamde Associate degree-opleidingen gestart kunnen worden. Dat zijn tweejarige HBO-opleidingen die de brug slaan tussen een MBO- en een HBO-opleiding. Omdat er veel andere partijen in de gemeenteraad van Zoetermeer enthousiast zijn over het voorstel werd de D66-motie mee ingediend door de VVD, LHN, GroenLinks, PvdA, CU-SGP en CDA. Op 11 november aanstaande wordt er in de gemeenteraad gestemd over deze motie.