De Binnenbaan verkort de weg naar meedoen

17 June 2020, 10:48 uur
Politiek
mainImage
Algemeen bestuur op werkbezoek locatie DSW

Het college van burgemeester en wethouders heeft een definitief besluit genomen over de oprichting van het nieuwe werkbedrijf: De Binnenbaan. Per 1 januari 2021 start het nieuwe werkbedrijf met het samenbrengen van werkgevers en werkzoekenden uit de regio Zoetermeer. De colleges van Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben definitief besloten om de Gemeenschappelijke Regeling DSW per 1 januari 2021 op te heffen. DSW gaat op in werkbedrijf De Binnenbaan. Patrick Verhoef is benoemd tot directeur voor De Binnenbaan BV.

"In Zuid-Holland zijn relatief veel mensen die niet of niet meer werken of parttime werken, zegt wethouder Margreet van Driel van Werk en Inkomen. "Het nieuwe werkbedrijf matcht werkzoekenden en werkgevers en geeft ook persoonlijke begeleiding en ontwikkeling. Bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt focussen we op wat ze wél kunnen. Want werk hebben betekent zoveel meer dan het hebben van een inkomen. Je hebt collega’s en je bent ergens nodig. Je doet mee in de samenleving."

De Binnenbaan vanaf 1 januari 2021 in bedrijf

Vanaf 1 januari 2021 gaan het Werkgeversservicepunt ZHC, het Sociaal Werkbedrijf DSW en medewerkers re-integratie en activering van de gemeente Zoetermeer samen in het nieuwe werkbedrijf ‘De Binnenbaan’. Voor de doelgroep medewerkers die via de DSW aan het werk is, verandert er nagenoeg niets. Zij blijven hetzelfde werk doen als dat zij voorheen deden. Ook voor medewerkers van de betrokken bedrijven verandert er weinig. Zij blijven hun werk voorlopig vanuit de huidige locaties – het stadhuis en de locaties van DSW verrichten.

Veranderende markt

Wetgeving, een veranderende arbeidsmarkt, een bredere groep van kandidaten en medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers die andere eisen stellen aan de dienstverlening. Dat zijn, naast een steeds krapper budget, allemaal redenen om de stap naar dit nieuwe werkbedrijf te maken. Het werkbedrijf brengt werkgevers en werkzoekenden in de regio samen. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van een breder pallet aan diensten en hoeven hiervoor slechts contact te hebben met één organisatie. Zo wordt er gehoor gegeven aan de vraag van de ondernemers om op efficiënte wijze ondersteuning te bieden bij arbeidsvraagstukken.

Lang en zorgvuldig traject

Met het definitieve besluit over de oprichting wordt een lang en zorgvuldig traject afgerond met veel betrokken partners, zoals de colleges en gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, de ondernemingsraden van de gemeente Zoetermeer en Sociaal Werkbedrijf DSW en de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. Deze partners blijven ook betrokken bij De Binnenbaan. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben straks een minderheidsaandeel in het werkbedrijf.