mainImage

Geen kennistest cybercriminaliteit in Zoetermeer

17 april 2020, 10:35 uur
Politiek

Het college van Zoetermeer voelt er niets voor om een kennisproef op het gebied van cybercriminaliteit te starten onder een kleine groep jongeren om zo te kunnen vaststellen of dit daadwerkelijk bijdraagt aan het weerbaarder maken van jongeren op het internet. Dat laat het stadsbestuur weten als antwoord op de schriftelijke vragen die de fractie van PVV Zoetermeer recent stelde.

De partij deed dit na een publicatie in het AD, waarin gemeld werd dat de gemeente Rotterdam onlangs een advertentie heeft verspreid onder 85.000 jongeren tussen de 14 en 21 jaar als onderdeel van een bewustwordingscampagne met betrekking tot cybercriminaliteit.

'De PVV Zoetermeer is van mening dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen bij het bewustwordingsproces onder de Zoetermeerse jongeren. Ook vinden wij het belangrijk dat zij leren hoe zij de methodes van cybercriminelen eerder kunnen herkennen en zich bewust worden van de gevaren en de gevolgen'.

Het college van Zoetermeer wil uit 'efficiency-oogpunt' bij de gemeente Rotterdam informeren of er een evaluatie of onderbouwing beschikbaar is van de effectiviteit van deze interventie, alvorens het verdere stappen onderneemt.


Foto: Pixabay