Zoetermeers Dagblad | Is Zoetermeer walhalla voor inbrekers?
mainImage

Is Zoetermeer walhalla voor inbrekers?

29 december 2019, 10:10 uur
Politiek

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het bijzonder droevig is gesteld met de zogeheten ophelderingspercentages in ons land bij woninginbraken. Zoetermeer scoort erg laag: van de 765 woninginbraken die de afgelopen drie jaar zijn geregistreerd, zijn er slechts 65 opgehelderd, wat resulteert in een ophelderingspercentage van maar 8,5 procent. PVV Zoetermeer stelt hier vragen over aan het college.

 

'Deelt u de mening dat een ophelderingspercentage van 8,5% onacceptabel laag is voor een misdrijf dat als “high impact crime” te boek staat, een ronduit rampzalig effect heeft op de slachtoffers en kan resulteren in sociaal-economische problematiek wat gemeentelijk beleid vergt? Zo nee, waarom niet?'

'Deelt u de mening dat hetophelderingspercentage glashelder aantoont dat woninginbraken veel meer aandacht horen te krijgen van de politieen dat het Rijk daarom extra moet investeren in de onder grote druk staande politieorganisatie?'

'Welke maatregelen kan en heeft het college met de politie genomen (of is voornemens te nemen) om meer aandacht aan woninginbraken te kunnen besteden? Als er maatregelen zijn genomen of in de planning staan, gaan die dan ten koste van de aanpak van andere vormen van criminaliteit?'

'Bent u bereid, al dan niet in VNG-verband en/of met gemeenten uit de regio zo snel mogelijk een krachtig signaal richting het Rijk te geven (bv. via een brief) dat er nog veel meer geïnvesteerd dient te worden in de politieorganisatie, zodat ook de high impact crime-woninginbraak beter kanworden aangepakt?'