mainImage

Kinderombudsman voor Zoetermeerse kinderen

7 november 2019, 08:00 uur
Politiek

De fractie van GroenLinks Zoetermeer pleit voor het aanstellen van een Zoetermeerse kinderombudsman.

 

'De decentralisatie van de Jeugdwet en de daarmee gepaard gaande transitie en transformatie heeft geleid tot heel wat veranderingen betreft het organiseren van de jeugdhulp. De gemeente is komen te staan voor een enorme opgave doordat in de afgelopen jaren wachtlijsten zijn ontstaan, tekorten zijn opgelopen en een aantal jeugdhulpaanbieders een kort geding hebben aangespannen. Juist in deze tijden van bezuinigingen en onzekerheden verdienen onze jeugdigen een onafhankelijk persoon die hun belangen vertegenwoordigt', stelt GroenLinks.

Volgens de partij dient deze Kinderombudsman te handelen vanuit het perspectief van het kind en komt hij op voor hun belangen. 'Een ombudsman die kinderen actief betrekt bij zaken die er voor hen toe doen en ze op die manier een stem geeft. Bovendien ziet GroenLinks het takenpakket graag verbreed worden naar alle terreinen die kinderen raken en waar de gemeente invloed uitoefent'.

Raadslid Derya Yula: "Door het aanstellen van een Kinderombudsman voldoen we ook aan wat het Internationaal Verdrag van het Kind in artikel 3 van ons vraagt, namelijk dat we het belang van het kind voorop moeten stellen bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Dit missen wij soms in het politieke debat."