'Meer parkeerplek bij nieuwe woningen Zoetermeer'

9 December 2019, 10:09 uur
Politiek
mainImage
Wijkagent Buytenwegh

Zó! Zoetermeer stelt aan de gemeenteraad voor om bij nieuwe woningen méér ruimte voor parkeren te regelen dan het college wil. De gemeenteraad moet maandag 16 december over het nieuwe parkeerbeleid beslissen tijdens de raadsvergadering.

 

Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer: "Wij denken vooral aan de buren van de nieuwe woningen. De gemeente wil heel veel nieuwe woningen bouwen, wel 10.000 bij de bestaande 55.000, en daar komen natuurlijk mensen en gezinnen in te wonen. Die mensen moeten allemaal naar hun werk, mantelzorgen voor hun schoonouders in een dorp verderop, het halve elftal van hun kinderen dat uit speelt verslepen, en ook de boodschappen in huis halen. Sommigen kunnen dat allemaal op de fiets en met de bus, maar er zijn ook heel veel gezinnen die voorlopig een of twee auto’s nodig hebben. Als we te weinig parkeerplaatsen maken bij de nieuwe woningen, dan gaan de mensen in de straten eromheen parkeren en hebben we straks heel erg veel parkeerproblemen. Dat moeten we niet willen."

In het nieuwe parkeerbeleid wordt gesteld dat mensen veel meer zullen fietsen, van het openbaar vervoer gebruikmaken, en wordt het delen van auto’s gestimuleerd. In het parkeerbeleid wordt de stad verdeeld in drie gebieden. Het eerste gebied is de binnenstad en de Entree (het gebied rondom de Afrikaweg), het tweede gebied is de ‘schil’ eromheen, en het derde gebied zijn de woonwijken die verder van het centrum liggen.

Van der Meer: "Bij woningen voor gezinnen moeten we gewoon normale aantallen parkeerplaatsen regelen. Wij houden het gemiddelde aan van de cijfers die het kennisinstituut CROW aangeeft, en dat is al minder dan wat we in Zoetermeer gewend waren. We moeten echt de buurten beschermen voor parkeeroverlast anders krijgen we hier straks in alle wijken betaald parkeren om de auto’s te weren. Of we krijgen op nog veel meer plaatsen in de stad hoogoplopende ruzies omdat mensen hun auto niet kwijt kunnen. Het is echt belangrijk dat we het nu goed regelen, want achteraf zijn dit soort problemen niet meer op te lossen."