Motie van Zoetermeerse raad voor Japanse excuses

29 January 2020, 09:54 uur
Politiek
mainImage
Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Deze foto dateert van 10 mei 1945 toen Canadese bevrijders op de rijksweg bij Nutricia werden opgewacht door uitzinnige Zoetermeerders. De Duitse bezetting was ten einde.

In het kielzog van het aangenomen raadsvoorstel voor de Eneco-verkoop, werd ook een motie van Zó! Zoetermeer aangenomen met als doel dat het Japanse bedrijf Mitsubishi positief besluit over het verzoek van de Stichting Japanse Ereschulden om excuses aan te bieden over de handelwijze van het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit vanwege het vieren van 75 jaar na de bevrijding.

 

De raad stelt dat 'Mitsubishi tijdens de Tweede Wereldoorlog als bedrijf geprofiteerd heeft van de inzet van 3332 Nederlandse krijgsgevangenen als dwangarbeiders, waarbij velen van hen onder erbarmelijke omstandigheden zijn omgekomen, de Stichting Japanse Ereschulden erop wijst dat Mitsubishi aan de Nederlandse slachtoffers en nabestaanden nog geen excuses heeft aangeboden, hetgeen wel gebeurd is t.a.v. Amerikaanse krijgsgevangenen, en dat de aandeelhouderscommissie van Eneco heeft gesteld dat Mitsubishi de kwestie serieus moet nemen.'

Met de motie krijgt het Zoetermeerse college de opdracht om bovenstaand oordeel van de gemeenteraad van Zoetermeer in een brief aan de aandeelhouderscommissie van Eneco en aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat onder de aandacht te brengen, als ondersteuning bij hun besprekingen met Mitsubishi over het verzoek van de Stichting Japanse Ereschulden.