Zoetermeers Dagblad | Onrust over situatie wijkrestaurants in Zoetermeer
mainImage

Onrust over situatie wijkrestaurants in Zoetermeer

9 februari 2020, 09:44 uur
Politiek

De LHN heeft vragen aan het college gesteld over het feit dat een aantal wijkrestaurants in Zoetermeer met sluiten wordt bedreigd. Hier zou nu sprake van zijn volgens de fractie. In het verleden was dit ook al eens het geval, toen bleven de restaurants behouden. 'De LHN wil dat de wijkrestaurants behouden blijven. Mocht het op korte termijn niet lukken om in een oplossing te voorzien dan wil de LHN alle mogelijkheden benutten om een beslissing, met sluiting tot gevolg, uit te stellen tot het Voorjaarsdebat. Dit om op dat mo-ment voorstellen te kunnen doen. Is het college bereid– mocht sluiting aan de orde zijn – om maatregelen daartoe te treffen?'