Zoetermeers Dagblad | Parkeerperikelen in Zoetermeer duren voort

Parkeerperikelen in Zoetermeer duren voort

mainImage

Zó! Zoetermeer heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college over de recent ingevoerde parkeerwijzigingen. De lokale politieke partij wil weten hoe het zit met de parkeervergunning van bewoners in het centrum en de bezoekersregeling.

Vergunning voor huidige bewoners
'Bij het vaststellen van het nieuwe parkeerbeleid is besproken dat de mensen die op het moment van vaststelling al in de binnenstad woonden recht zouden houden op meerdere parkeervergunningen, maar dat het voor nieuwe bewoners gemaximeerd zou worden (tot 1 parkeervergunning per woning als er geen eigen parkeerplaats is). Uit de uitwerking begrijpen wij dat dit anders wordt toegepast, namelijk dat alleen al bestaande parkeervergunningen worden verlengd. Dat betekent dat mensen die al lang in de binnenstad wonen, en die – vanwege bijvoorbeeld gewijzigde werk- of gezondheidsomstandigheden – een tweede vergunning willen aanvragen, hier ineens niet meer voor in aanmerking komen. Dat was niet de bedoeling.
 
'Kan het college ervoor zorgen dat het niet gaat om de al bestaande parkeervergunningen, maar wel om het al dan niet op het adres wonen bij de invoering van het nieuwe beleid?' 

Bezoekersregeling
'Bij het vaststellen van het parkeerbeleid is afgesproken dat er een bezoekersregeling komt. Hiervoor zijn de tarieven met een dubbeltje verhoogd. Inmiddels zijn wel de tarieven verhoogd, maar is er nog steeds geen bezoekersregeling ingevoerd. In een van de memo’s heeft het college het over ‘voor de zomer’. Zó! Zoetermeer heeft er begrip voor dat de bezoekersregeling niet in twee weken uitgewerkt kon worden, maar we vinden het niet acceptabel dat de bezoekersregeling erg lang uitblijft terwijl de tarieven wél binnen de kortste keren aangepast konden worden, zelfs zonder ordentelijke communicatie.
 
'Zorgt het college voor een bezoekersregeling die uiterlijk op 20 juni aanstaande kan ingaan? Als het niet lukt om de bezoekersregeling voor 20 juni in te voeren, wordt dan de extra verhoging teruggedraaid tot de bezoekersregeling er wel is?'  


Foto: Zoetermeers Dagblad