Partij Democratie voor Zoetermeer: kijk naar A'dam

18 January 2020, 08:31 uur
Politiek
mainImage
Wim Blansjaar, raadslid van Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ).

Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) wil van het college weten hoe het aankijkt tegen het voornemen van de gemeente Amsterdam om een woonplicht in te stellen voor nieuwbouw-woningen. Woningen moeten worden gekocht door bewoners om erin te kunnen wonen en niet door beleggers, zo is het devies. Dit om te voorkomen dat zij er zoveel mogelijk aan verdienen en dat huizen duurder worden. De minister van Binnenlandse Zaken buigt zich op dit moment over de kwestie.

 

Ook Zoetermeer krijgt met de uitbreiding van 10.000 tot 16.000 woningen (waarvan een groot gedeelte koopwoningen) wellicht te maken met beleggers die woningen opkopen en doorverhuren. Althans, dat is de vrees van de fractie van Wim Blansjaar.

'Is de gemeente op de hoogte van de voornemens van de gemeente Amsterdam om een woonplicht in te voeren? Is het college het met ons eens dat woningen bestemd zijn voor bewoning door kopers (inclusief familie e.d.) en niet als beleggingsobject gebruikt mogen worden?' 

'Is het college bereid om een woonplicht in te voeren als de landelijke wetgeving daartoe de mogelijkheid biedt? Is het college bereid om vooruitlopend op landelijke wetgeving afspraken te maken met de ontwikkelaars omtrent deze woonplicht?'