Partij voor de Dieren wil houtstookvrije zones in Den Haag

13 December 2023, 12:12 uur
Politiek
mainImage
ANP

De Partij voor de Dieren in Den Haag wil een einde aan overlast van houtstook. "Het stoken van een haardvuurtje heeft een onschuldig imago, maar is ontzettend ongezond. De gemeente moet de gezondheid van haar inwoners beschermen", zegt gemeenteraadslid Hanneke Schmeets.

"Zowel de milieuschade als gezondheidsrisico’s van houtstook worden niet serieus genomen", aldus Schmeets. Zij vindt dat de gemeente haar inwoners beter moet voorlichten en moet ingrijpen als er sprake is van overlast. "Gezond stoken bestaat niet. Houtstook zorgt voor meer luchtverontreiniging dan al het wegverkeer bij elkaar."

Den Haag heeft zich gecommitteerd aan het Schone Lucht Akkoord. Dat betekent dat de ernstig vervuilde lucht in Den Haag in 2030 moet voldoen aan de strenge WHO-normen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat slechte lucht kan zorgen voor hart-en vaatziekten en kanker. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente nog te weinig doet om hieraan tegemoet te komen.  

Hagenaars die overlast ervaren van houtstokende buren, kunnen nu nog nergens terecht met hun klachten of vragen. Dat komt doordat de gemeente nog geen bevoegdheden heeft om op te treden tegen stank, gezondheidsschade of luchtverontreiniging die ontstaat door het stoken van hout. Meer dan mediation of een goed gesprek tussen klager en stoker, kan de gemeente momenteel niet bieden. Schmeets: ‘Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd en voelen zich niet serieus genomen."

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Houtstookvrije zones

De Partij voor de Dieren vraagt onder meer om een overzicht van het aantal overlastmeldingen per wijk. Op die manier hoopt de partij beter in kaart te brengen waar de meeste overlast wordt ervaren. "Zo kunnen passende maatregelen worden getroffen", zegt Schmeets. Wat de Partij voor de Dieren betreft zouden natuurgebieden of plekken waar kwetsbare mensen wonen houtstookvrij kunnen worden gemaakt. Schmeets: "Zeker op plekken als scholen, bij Natura2000-gebieden of rondom ziekenhuizen is het te gek voor woorden dat houtstook nog is toegestaan."

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.