Zoetermeers Dagblad | ‘Procedure strandhuisjes klopt voor geen meter’
mainImage

‘Procedure strandhuisjes klopt voor geen meter’

28 oktober 2020, 15:13 uur
Politiek

Als de gemeenteraad woensdag debatteert over de voorgenomen verlenging van de pilot met vakantiehuisjes op het strand bij Kijkduin, dan kan wethouder Bredemeijer zijn borst alvast natmaken. Want fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij, altijd al tegenstander van de pilot, vindt de manier waarop het stadsbestuur de evaluatie van de pilot en de voortgang in strijd met alle wet- en regelgeving.

Volgens het raadslid betreft het voorstel van het college om de vergunning voor de huisjes te verlengen 'een besluit dat eerst getoetst moet worden op alle aangescherpte wet- en regelgeving'. Want, zo zegt hij 'sinds het  besluit in 2012 om te starten met een pilot is de wet- en regelgeving van Rijk, provincie en ook de gemeente voor bescherming van strand en natuur aanzienlijk aangescherpt'. Wijsmuller wijst daarbij op het Kustpact, het Natuurnetwerk Nederland, de stikstofproblematiek en het vaststellen van Natura2000-gebieden. “Na toetsing zal blijken dat strandhuisjes hier helemaal niet mogen, en ook strijdig zijn met het provinciale beleid dat moet toezien op beperking van de stikstofuitstoot en naleving van de wet Natuurbescherming", spreekt hij stellig.

En dan heeft hij het nog niets eens gehad over de evaluatie die is uitgevoerd. Die lijkt in niets op de door de raad gevraagde gedegen evaluatie op basis van vooraf bepaalde indicatoren en criteria, zoals ook de Partij voor de Dieren heeft aangevoerd. "Ook gaat het college er gemakshalve van uit dat de wijziging van het bestemmingsplan Strand wel met een algemene verklaring kan worden afgedaan, terwijl voor een dergelijke omgevingsvergunning toch écht een specifieke verklaring vereist is. Er kan kortom duidelijk geen sprake van zijn dat de proef verlengd kan worden."

Wijsmuller ziet dit gevoelige dossier, natuurorganisaties hebben zich ook herhaaldelijk uitgesproken tegen de bebouwing van de stranden, als een proeve van geloofwaardigheid van de wethouder. “Heeft deze groenwethouder werkelijk lak aan alle wet- en regelgeving ter bescherming van de natuur om exclusieve exploitatie van het strand door enkele ondernemers mogelijk te maken?"