PvdA Z'meer: zorgen om uitstel plan Plas van Poot

23 December 2019, 10:23 uur
Politiek
mainImage

Het college van Zoetermeer heeft op 11 december jongstleden laten weten dat het aanwijzen van de Plas van Poot als Natuurkerngebied pas meegenomen wordt in het proces rondom de Omgevingswet. De bestemmingswijzigingen worden pas gerealiseerd bij de start van de Omgevingswet, op 1 januari 2021. Het college wil een motie over de Plas van Poot zelfs verdagen tot 31 maart 2022. PvdA Zoetermeer is van mening dat er vragen zijn over het gebied, die niet kunnen wachten tot 2021 of 2022 en heeft daarom schriftelijke vragen over de Plas van Poot aan het college gesteld.

 

Nu de motie wordt verdaagd wil de PvdA niet wachten tot dit onderwerp in de gemeenteraad wordt behandeld. Raadslid Susanne Bout: "De Plas van Poot is een stukje Zoetermeer dat uit het zicht ligt en niet toegankelijk is voor het publiek en juist daarom heeft het hele unieke landschapskenmerken en broeden er aalscholvers, reigers en andere vogels die zich daar veilig weten. In de avonduren vliegen er heel veel vleermuizen. Ondanks dat veel mensen de plas niet kennen is het belangrijk voor Zoetermeer."

Diverse partijen, waaronder de gemeente zelf, hebben uiteenlopende plannen voor bijvoorbeeld het Van Tuyllpark, de Dutch Tech Campus en de nieuwe route van en naar Nutricia. De Plas van Poot ligt midden in dit gebied.

"De ontwikkelingen voor de Plas van Poot zelf worden door het college stopgezet, terwijl de ontwikkelingen rondom de Plas van Poot ondertussen gewoon verder gaan. Wij hebben al een tijdje vragen over de bouwplannen en de gewijzigde verkeerssituatie die rondom de Plas van Poot zullen gaan plaatsvinden. Voor ons en de omwonenden van de Bleiswijkseweg zijn de gevolgen voor de Plas van Poot niet duidelijk”, aldus Bout.

De PvdA heeft onder meer vragen gesteld over de voormalige Dutch Water Dreams, het gebruik van bootjes in de Plas van Poot en de hoeveelheid vrachtwagens die direct langs de Plas van Poot gaan rijden. De PvdA hoopt te horen van het college dat de plannen voor het omliggende gebied geen enkele belemmering zullen zijn om van de Plas van Poot in 2021 alsnog een Natuurkerngebied te maken en dat de natuur in de tussentijd ook geen hinder ondervindt van de ontwikkelingen die rondom de plas gaan plaatsvinden.