mainImage

PvdA Zoetermeer: bezuinig hier niet op!

4 november 2019, 10:13 uur
Politiek

De PvdA vindt het belangrijk om armoede bij kinderen te voorkomen en áls kinderen eenmaal in armoede opgroeien, ervoor te zorgen dat zij toch aan sport en culturele activiteiten en uitjes mee kunnen doen. De zogenoemde ‘Klijnsmagelden’ vanuit het Rijk die specifiek bedoeld zijn voor kinderen in armoede en de ZoetermeerPas helpen om deze doelstellingen te bereiken. Daarop zou dus niet bezuinigd moeten worden.

"Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 heeft de coalitie besloten om structureel op de Zoetermeerpas 150.000 Euro en op de Klijnsmagelden 232.000 Euro te bezuinigen. Zo wordt een doelgroep die al zeer kwetsbaar is, met een bezuiniging van in totaal 382.000 euro flink getroffen. Dat is in het kader van preventie van armoede onder kinderen en hun ouders niet wenselijk en ook niet eerlijk. Laten we deze kinderen zoveel mogelijk ontzien”, zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt.

De partij dient daarom bij de behandeling van de begroting van 2020 een amendement in om deze twee bezuinigingsmaatregelen te schrappen. De PvdA stelt als dekking voor een stijging van het OZB-tarief van 1,2%.

“Dit levert structureel 396.000 euro per jaar op. Ruim genoeg dus, zodat we niet hoeven te bezuinigen op kinderen in armoede”, aldus Kraneveldt. ”Natuurlijk realiseren wij ons dat niet iedereen een verhoging van de OZB leuk vindt. Maar het komt neer op max. 7,20 euro per huishouden per jaar. Zoveel kost één kop koffie met gebak op een terrasje in het Stadshart, iets dat veel arme gezinnen zich niet eens kunnen veroorloven. Wij vinden dit een bescheiden en te rechtvaardigen bedrag. Zo zijn we solidair met kwetsbare kinderen en wij denken dat Zoetermeerders dat er best voor over hebben”.


Foto: ANP