mainImage

PVV Z'meer aan college: overweeg veiligheidsapp

17 december 2019, 13:14 uur
Politiek

De fractie van PVV Zoetermeer heeft aan het college gevraagd of het wil onderzoeken of het mogelijk is om in Zoetermeer een veiligheidsapp te introduceren. Dit naar aanleiding van de 'VeiligR-app' waarvan in Rotterdam nu een pilot loopt. Bewoners kunnen met de digitale tool melding maken van onveilige plekken. De Maasstad promoot het gebruik van de app in twee buurten (Noord en IJsselmonde) en over twee maanden wordt geëvalueerd wat de app heeft opgeleverd en of het zinvol is om deze in heel Rotterdam te gaan uitrollen.

 

'Welke mogelijkheden zijn er op dit moment voor inwoners van Zoetermeer om melding te doen van locaties waar ze zich onveilig voelen en wat wordt gedaan om inwoners op eventuele mogelijkheden te wijzen', vraagt PVV Zoetermeer aan het stadsbestuur.

'Als er mogelijkheden zijn, kunt u dan aangeven in hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt of ze naar tevredenheid werken, wat eventueel wordt gedaan om de toegankelijkheid, alsmede het probleemoplossend vermogen te verbeteren en wat ze kosten aan gemeentelijke middelen (in de breedste zin van het woord)?'

'Deelt u de mening dat een speciale veiligheidsapp, zoals nu wordt gebruikt in de gemeente Rotterdam, een waardevol steentje zou kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in Zoetermeer?'

Het college van Zoetermeer dient binnen veertien dagen met een reactie te komen.