Zoetermeers Dagblad | Situatie Budoschool Kai Sei blijft onzeker

Situatie Budoschool Kai Sei blijft onzeker

mainImage

Er is nog altijd geen geschikte locatie gevonden voor Budoschool Kai Sei in Driemanspolder, zo laat het college weten in een antwoord op schriftelijke vragen van de Zoetermeerse fracties van CDA en PvdA. De sportvereniging moet het huidige onderkomen per 1 juni aanstaande verlaten omdat de eigenaar van het pand er andere plannen mee heeft.

Het college zegt dat het van het stichtingsbestuur van Kai Sei begrepen heeft dat er nog geen geschikte locatie is gevonden die aansluit bij de benodigdheden van Kai Sei dan wel past binnen een goede ruimtelijke ordening. 'Dit ondanks de inspanningen die zowel Kai Sei als de gemeente hebben gepleegd.'

Er is door de gemeente onder meer gekeken naar leegstaande schoolgebouwen en andere niet in gebruik zijnde panden, maar het resultaat is vooralsnog nul. 'In de afgelopen periode heeft het college meerdere aanvragen moeten afwijzen of zelfs handhavend moeten optreden op bedrijventerreinen. Het zou niet van consistent beleid getuigen wanneer het college voor een individueel geval een procedure gaat starten voor een bestemmingswijziging.'

En: 'Indien er sprake is van een geschikt pand, kan en wil het college meewerken aan een afwijking, onder de voorwaarde dat de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Op basis van eerdere toekenningen of afwijzingen denkt het college met Kai Sei mee over stroken die eventueel kansrijk kunnen zijn. Indien er een geschikt pand beschikbaar zou zijn, dan is een goede toets nog steeds noodzakelijk. Daarvoor zal Kai Sei de nodige gegevens moeten verstrekken zoals andere initiatiefnemers dat ook moeten doen.'

Een tijdelijk onderkomen behoort volgens het college tot de meest reële oplossing voor de korte termijn. Het Zoetermeerse stadsbestuur zegt zich daarvoor in te zullen spannen. Het door CDA en PvdA geopperde idee voor het betrekken van de Noordwesterhal, die leegkomt door de realisatie van Gymworld, lijkt niet praktisch. De ruimte in de Noordwesterhal komt pas vrij na de zomer van 2020.

'Momenteel wordt onderzocht wat na oplevering van Gymworld en het vrijkomen van de ruimte in de Noordwesterhal de beste invulling voor het gebruik van deze ruimtes is', aldus het college. 'Kai Sei zal worden meegenomen in dit onderzoek, indien de situatie op dat moment nog aanleiding geeft daartoe. Aangezien Kai Sei per juni 2019 de huidige ruimte moet verlaten, zal dit geen oplossing bieden voor het huisvestingsvraagstuk van Kai Sei op korte termijn.'


Foto: Zoetermeers Dagblad