mainImage

Vandaag in de Zoetermeerse raad

Raadzaal Zoetermeer
28 oktober 2019, 09:12 uur
Politiek

De gemeenteraad van Zoetermeer komt vanavond bijeen voor een plenaire zitting. Raadsleden en het college van burgemeester en wethouders gaan het onder andere hebben over een mobiliteitsvoorstel dat Zoetermeer nog verkeersveiliger moet maken. Daarnaast worden eerder gerezen vragen over de begroting van 2020 behandeld.

Commissie Stad

Ook de commissie Stad komt vanavond bijeen. Daar staat een plan van aanpak rondom de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 op het programma. Deze visie beschrijft het gewenste toekomstperspectief voor Zoetermeer. Dit gaat over de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen voor de langere termijn.