Vragen over jongerenwerk voor kinderen in Z'meer

5 February 2020, 17:42 uur
Politiek
mainImage

Met ingang van 1 januari stopt Mooi welzijn Zoetermeer, zo valt te lezen op het digitale huis van de organisatie. De gemeente Zoetermeer gaat in 2020 de vrijwilligersbemiddeling, onderdeel van ZoSamen anders inrichten, dit geldt ook voor het kinderwerk, het opbouwwerk en buurtbemiddeling. Zó! Zoetermeer maakt zich zorgen hierover en vooral om het jongerenwerk voor kinderen onder 12 jaar. De partij van raadslid Roel van der Vlies heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

'Er is geen nieuwe subsidie verstrekt ter vervanging hiervan. Zó! Zoetermeer denkt dat stadsboerderijen en wijkverenigingen niet zomaar zijn toegerust om de preventieve rol voor de kwetsbare kinderen tot 12 jaar professioneel op te pakken. Wat is de reden van het vertrek van stichting Mooi? Is het vertrek van stichting Mooi een bezuinigingsmaatregel? Wanneer is hierover gecommuniceerd met de raad?'

'Is het college het met Zó! eens dat professioneel jongerenwerk voor kinderen onder de 12 jaar een belangrijke preventieve voorziening is, die hoge kosten in de toekomst en veel ellende voor de betreffende kinderen, hun familie, en hun slachtoffers zou kunnen voorkomen?'

'Heeft het college nu goed per wijk in beeld wie het jongerenwerk voor kinderen tot 12 jaar doet en wat er gedaan wordt met overlastgevende jeugd tot 12 jaar in de wijk? Kunnen wij daar een overzicht van krijgen?'