Vragen LHN over communicatie na brand Industrieweg

14 January 2020, 18:30 uur
Politiek
mainImage
AS Media

Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) is verontrust over de wijze waarop de gemeente Zoetermeer communiceerde over de asbesthoudende deeltjes bij de grote brand aan de Industrieweg tijdens nieuwjaarsnacht. De partij bevraagt het college onder meer over een memo van de burgemeester aan de gemeenteraad van 6 januari.

 

'Er valt te lezen dat er een vermoeden was van de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal, daarom heeft een extern bureau onderzoek gedaan of er asbesthoudende deeltjes waren neergedaald, maar ook dat er later bleek dat er was vastgesteld dat er asbesthoudend materiaal was verwerkt in het pand van één van de loodsen', aldus de LHN-fractie. 

'Ook vertelt het memo de raad, in het kader van de communicatie van de huurders van één van de loodsen, dat er een Gemeentelijk informatiepunt is opengesteld, waar ongeveer tachtig telefoontjes zijn binnengekomen. Het vrijblijvende advies om deuren en ramen te sluiten staat in onze mening niet in verhouding met het vermoeden dat er mogelijk asbesthoudende deeltjes zouden kunnen neerdalen in de omgeving.'

Vragen
LHN wil weten van het stadsbestuur hoelang het heeft geduurd voordat er bekend was dat er (in eerste instantie) geen asbesthoudende deeltjes in de lucht zaten. 'Hoe betrouwbaar is dit bericht als later blijkt dat er toch asbesthoudend materiaal in één van de loodsen is verwerkt.'

De LHN begrijpt niet dat de gemeente bij een brand van deze omvang niet besloten heeft om, voor de nabije omgeving, een dwingend advies op te leggen voor het sluiten van ramen en deuren en het uitzetten van mechanische ventilatie,

'Hoeveel klachten zijn ontvangen over de overlast van stank, rook, en neervallende deeltjes (bij de politie, brandweer of gemeente)? Wat is de normale procedure om een omgeving te informeren bij een calamiteit van deze omvang, qua grootte GRIP-2, genoemd? Wat staat hierover opgenomen in het rampenplan. Is er bijvoorbeeld een communicatieplan? In hoeverre worden, de nog steeds aanwezige beveiligers, blootgesteld aan de aanwezige asbest?'