Vragen LHN over opzeggen huur Bibliotheek Z'meer

7 February 2020, 11:38 uur
Politiek
mainImage
Chris van Dijke

Op 21 januari dit jaar werd bekend dat de Bibliotheek Zoetermeer de huur van de begane grond in het Stadhuis Forum wil opzeggen. Dit in het kader van de bezuinigingstaakstelling waar de bibliotheek voor staat. Dezelfde dag ontving de raad een memo van het college over de opzegging, met daarin tevens een aankondiging aangaande de verbouwing van de raadszaal. De LHN is verbaasd over de gang van zaken en heeft vragen gesteld aan het college.

'We hebben het huurcontract en de jaarrekening 2018 van de bibliotheek opgevraagd en gelezen. Op grond hiervan heeft de fractie van de LHN de volgende vragen aan het college: was de wethouder al vóór januari 2020 op de hoogte van de opzegging die de Bibliotheek zou gaan doen? Was de wethouder reeds voornemens om een deel van de begane grond te gaan gebruiken bij een verbouwing van de raadszaal?'

En: 'Is er geld gereserveerd voor een dergelijke verbouwing en wat zou deze gaan kosten? Hoe denkt het college het gat van de bibliotheekhuur op te gaan vullen?'