mainImage

Vragen PvdA Z'meer over breedplaatvloeren

29 oktober 2019, 10:05 uur
Politiek

PvdA Zoetermeer heeft het college bevraagd over de risico's van gebouwen met betonnen breedplaatvloeren. 

In mei 2017 stortte een parkeergarage in aanbouw in op Eindhoven Airport. Het ging om een bouwwerk met betonnen breedplaatvloeren. Zoetermeer bleek twee bestaande gebouwen met soortgelijke vloeren te hebben: het Evo-gebouw en het Picasso Lyceum. Eerste berekeningen gaven geen reden tot nadere maatregelen. In mei 2019 kwamen er echter rekenregels en is er een stappenplan gepubliceerd waarmee gebouwen met breedplaatvloeren definitief beoordeeld kunnen worden. Aan alle gemeenten is gevraagd erop toe te zien dat de betreffende gebouweigenaren dit snel laten doen.

"Het college meldde in 2017 dat 56 eigenaren van één of meerdere gebouwen onderzoek moesten doen naar de vloerconstructie in hun bouwwerken. Deze onderzoeken moesten voor 1 maart 2018 zijn afgerond. Wij willen graag weten of die onderzoeken ook inderdaad zijn gedaan en of deze eigenaren nu opnieuw in actie moeten komen", aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt.

"De PvdA vindt het in het belang van de veiligheid van inwoners en gebruikers van kantoorpanden belangrijk dat de aanwijzingen van het ministerie worden opgevolgd."

De nieuwe rekenregels spitsen zich toe op het vloerdetail: de aansluiting ter plaatse van de naden tussen de afzonderlijke breedplaten. Dat bleek bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven in 2017 een kritische rol te spelen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn van direct onveilige situaties in Zoetermeer, brengen de rekenregels met zich mee dat bij meer gebouwen controles nodig zijn om zeker te stellen dat deze voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.