Vragen PVV Zoetermeer over kosten jeugdzorg

2 March 2020, 14:28 uur
Politiek
mainImage

De fractie van PVV Zoetermeer heeft aan het college vragen gesteld over de veelbesproken kostenpost voor de jeugdzorg in de stad. De partij deed dit naar aanleiding van een bericht van Binnenlands Bestuur van 27 februari waaruit naar voren komt dat de gemeente Kampen een besparing op de jeugdzorg van bijna een miljoen euro heeft weten te realiseren en tegelijkertijd kinderen, jongeren en hun ouders eerder en beter weet te helpen door de inzet van praktijkondersteuners. 

Door bij 21 huisartsen een praktijkondersteuner GGZ in te zetten heeft men ruim 300 doorverwijzingen weten te voorkomen waarmee eerder genoemde besparing werd gerealiseerd.

'De PVV Zoetermeer is van mening dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de kosten op de jeugdzorg terug te dringen door efficiënter te werken, waardoor de kwaliteit van de zorg behouden kan blijven. Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen stellen aan het college:
 
1) Bent u bekend met de genoemde publicatie in Binnenlands Bestuur en zo nee, bent u bereid zich hierin nader te verdiepen? Zo nee, waarom niet?
 
2) Bent u bereid om (op kleinschalige basis) een proef te starten om zo te kunnen vaststellen of de methode die voor de gemeente Kampen heeft gewerkt ook in het voordeel van de gemeente Zoetermeer en die van betrokkenen zou kunnen werken? Zo nee, waarom niet?
 
3) Bent u bereid om in contact te treden met de gemeente Kampen, om te ontdekken of er daar jeugdzorg beleidselementen zijn die nut kunnen hebben voor Zoetermeer? Zo nee, waarom niet?'