Vragen VVD Zoetermeer over woningbouw

15 November 2019, 11:33 uur
Politiek
mainImage
Zoetermeers Dagblad
Woningbouw in Rokkeveen nabij de Zenobiagang.

De Zoetermeerse VVD heeft aan het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur om te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen. De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor de regio van dit Rijswijkse besluit.

VVD-raadslid Robbert Morée: "Het besluit van Rijswijk lijkt een breuk met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens. De VVD wil graag snel weten wat de Rijswijkse hakken in het zand, zoals dat in de media wordt genoemd, eventueel voor gevolgen heeft voor de plaatsing in de regio van mensen die aanspraak maken op sociale huurwoningen."

De VVD wil dat er in Zoetermeer zo snel mogelijk nieuwe woningen worden gebouwd. "Over voor wie gebouwd gaat worden, zijn heldere afspraken in het coalitieakkoord gemaakt: 27% sociaal, 25% midden huur en 48% koop. De VVD wil zich aan die afspraken vasthouden. Daarom is het van belang te weten of de regionale afspraken nog steeds staan. Van belang is bijvoorbeeld ook te weten als Rijswijk uit de regionale afspraken stapt, of het dan te verwachten is meer inwoners met een urgentieverklaring uit bijvoorbeeld Den Haag zich in Zoetermeer zullen melden. Het is zaak deze en vergelijkbare effecten van het Rijswijkse standpunt in beeld te krijgen", aldus Morée.