Weer vragen over gevangenis in Zoetermeer

20 January 2020, 07:30 uur
Politiek
mainImage

Wat gaat er gebeuren met de lege gevangenis in Zoetermeer? De lokale politieke partij Zó! Zoetermeer wil van het college weten hoe het er op dit moment precies voor staat en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

 

In november 2017 werd de motie ‘Jongeren in de gevangenis’ van Zó! Zoetermeer, mede ingediend door CU/SGP en GroenLinks, aangenomen. In mei 2019 stelde Zó! Zoetermeer schriftelijke vragen over de plannen met het leegstaande gevangenisgebouw. In juni 2019 antwoordde het college. Hierin stond onder meer: 'Op 1 oktober 2018 heeft het college een oriënterend gesprek gevoerd met een directeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de gevangenis'.

Verkoop
Tijdens dit gesprek zijn de mogelijkheden verkend om deze locatie tot ontwikkeling te brengen. De DJI heeft de huurovereenkomst van de PI in Zoetermeer opgezegd per 30 juni 2019. De gevangenis staat inmiddels leeg. Het RVB treft momenteel voorbereidingen voor de verkoop van de voormalige gevangenis. De verwachting is dat een herontwikkeling, ook zonder dat de gemeente de grond in eigendom heeft, in gang kan worden gezet.

'Zó! Zoetermeer verwacht dat het pand een interessante locatie voor jongeren-woningen en startende bedrijven kan zijn en gezien de woningnood wil Zó! Zoetermeer geen tijd verloren laten gaan. Wij hebben hierover de volgende vragen:

'Wat is er sinds de beantwoording in juni 2019 precies gebeurd? Welke vervolgstappen hebben het RVB en het college ondernomen? Wat waren de resultaten van deze acties? Wat moet er nog gebeuren? Welke vervolgstappen kunnen we verwachten? Wanneer krijgt de raad een Nota van Uitgangspunten?'