Zoetermeers Dagblad | Weer vragen over parkeerplaatsen Il Classico

Weer vragen over parkeerplaatsen Il Classico

mainImage
In de zomer van 2019 tijdens een parkeerschouw in Zoetermeer.

Zó! Zoetermeer heeft weer schriftelijke vragen gesteld aan het college over de parkeerplaatsen voor de bewoners van het toekomstige Il Classico. In dit voormalige kantoorpand aan de Europaweg komen 53 appartementen. De gemeente heeft bepaald dat er twintig parkeerplaatsen beschikbaar komen, zestien op eigen terrein en vier plekken moeten gehuurd worden in het Woonhart. Zó! Zoetermeer vindt dat aantal te weinig en denkt dat de parkeerdruk in openbaar gebied extra wordt belast.

"Inmiddels is ons gebleken dat er zelfs nog minder bewoners van Il Classico gebruik maken van de parkeerplaatsen op eigen terrein omdat de verhuurder de parkeerplaatsen niet heeft gekoppeld aan de appartementen maar ze nu los verhuurt. De parkeerplaatsen worden tegen commercieel tarief niet alleen aangeboden aan de eigen bewoners, maar ook aan andere mensen in de omgeving. Doordat de parkeerplaatsen blijkbaar 600 euro per jaar moeten opbrengen is het voor de bewoners van Il Classico erg duur om op eigen terrein te parkeren. Wij verwachten dat veel bewoners hierdoor een beroep doen op parkeervergunningen in het openbaar gebied", stelt Zó! Zoetermeer.

Zó! Zoetermeer wil weten of intussen duidelijk is voor welke appartementen van Il Classico een parkeerplaats op het eigen terrein of in het Woonhart beschikbaar is. En of de huurcontracten door de gemeente zijn ontvangen.

"Zo nee, welke actie neemt het college om deze overzichten zo spoedig mogelijk te ontvangen? Hoeveel parkeervergunningen zijn er afgegeven voor Il Classico? Hoeveel met het tarief voor de 'eerste' auto? Hoeveel met het tarief voor de 'tweede of derde' auto? Hoe is het mogelijk dat de verhuurder nu de parkeerplaatsen aan bewoners buiten Il Classico aanbiedt? Wat vindt het college hiervan?"

En: "Kan het zijn dat de verhuurder niet heeft begrepen dat de parkeerplaatsen op eigen terrein zijn bedoeld voor de bewoners om de openbare ruimte te ontlasten? Heeft het college enig idee hoeveel parkeerplaatsen in Il Classico inmiddels zijn verhuurd aan derden?"