Zoetermeer Vooruit stelt college vragen over ANPR-systeem

mainImage
Zoetermeer Vooruit stelt college vragen over ANPR-systeem

Zoetermeer Vooruit is van mening dat de stad te kampen heeft met een toename van geweldsdelicten, met ogenschijnlijk grote onveiligheid in het Van Tuyllpark en nu ook in het centrum van Zoetermeer tot gevolg. Daarom stelde de partij een aantal schriftelijke vragen aan het college.

"De personele bezetting van de politie in Zoetermeer is onder de sterkte en er moet dientengevolge gezocht worden naar slimme(re) toepassingen. Een ANPR-systeem (Automatic NumberPlate Recognition) op het grondgebied van Zoetermeer is volgens Zoetermeer Vooruit een stap voorwaarts in de aanpak van criminaliteit en het vergroten van de veiligheid in onze gemeente. Wij hebben daarover vragen gesteld aan het college," zo laat een woordvoerder van de partij weten.

De schriftelijke vragen luiden als volgt:

1) Deelt het college dit beeld?
De personele bezetting van de politie in Zoetermeer is onder de sterkte en er moet dientengevolge gezocht worden naar slimme(re) toepassingen. Een ANPR-systeem (Automatic NumberPlate Recognition) op het grondgebied van Zoetermeer is volgens Zoetermeer Vooruit een stap voorwaarts in de aanpak van criminaliteit en het vergroten van de veiligheid in onze gemeente. Een ANPR-systeem scant enkel en alleen de kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Dit systeem kan zowel statisch als dynamisch worden toegepast. Het basisteam van de politie Zoetermeer heeft momenteel de beschikking over 1 voertuig voorzien van een ANPR-systeem. Dit voertuig moet echter met het hele district (Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp) worden gedeeld en er is personele inzet voor nodig om dit ANPR-voertuig te bedienen. Hierdoor is inzetbaarheid in Zoetermeer van een ANPR-voertuig erg beperkt en afhankelijk van capaciteit van de politiemedewerkers. Bij de aanpak van high impact crimes en "mobiel banditisme" is er vanuit de politie een sterke behoefte aan een statisch ANPR-systeem, waardoor er een effectievere, informatie gestuurde politie ontstaat in Zoetermeer, waardoor de pakkans van de criminelen zal toenemen. Door de implementatie van een statisch ANPR-systeem op alle invalswegen op Zoetermeers grondgebied kan in kaart worden gebracht wanneer criminelen het Zoetermeers grondgebied binnenkomen of verlaten. Daarnaast kunnen gestolen voertuigen of voertuigen die op heterdaad betrokken zijn geweest bij een misdrijf, direct via de ANPR worden opgespoord. De toepassing van het ANPR-systeem is overigens geheel conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

2) Is het college bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten om een proef te doen met het statisch ANPR-systeem?

3) Zo ja, is het college in staat om de uitkomsten van dit onderzoek tijdig voor het voorjaarsdebat met de raad te delen zodat dit eventueel in de besluitvorming meegenomen kan worden?


Foto: Digitaal Dagblad