Zoetermeerse politiek ontwaakt uit winterslaap

13 January 2020, 08:47 uur
Politiek
mainImage
Raadzaal Zoetermeer

In het Stadhuis staan vanavond weer de eerste openbare commissievergaderingen op het programma na het kerstreces. Deze dienen als opmaat naar de eerste raadsvergadering van 2020 op 27 januari. Op de politieke agenda staan onder meer de volgende thema's. 

 

Reclamenota
De fracties zullen het in de raadszaal bij de Commissie Samenleving gaan hebben over de 'Reclamenota 2019', waarmee de gemeente Zoetermeer als doel heeft om mee te kunnen bewegen met de snelle ontwikkelingen in de reclamewereld zonder dat de inwoners hier enige hinder van ondervinden. 'Ondernemers en bedrijven worden niet beknot in het werken aan hun naamsbekendheid'.

Werkbedrijf
Ook zal er uitvoerig worden gesproken over de inrichtings- en organisatiestructuur van het Zoetermeerse werkbedrijf. In februari 2018 ondertekenden de colleges van Leidschendam/Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer een intentieverklaring om de Gemeenschappelijke regeling (GR) DSW op te heffen en over te stappen naar een andere wijze van samenwerking. Zoetermeer heeft hierop besloten om een Werkbedrijf op te richten waar werk en ontwikkeling voor iedereen die het zonder steuntje in de rug niet redt centraal staat. Het raadsvoorstel omvat de inhoud en vorm van het Werkbedrijf als maatschappelijke onderneming die zich richt op de begeleiding en ondersteuning van een kwetsbare groep kandidaten.

Bomenbeleid
In de commissiezaal (Commissie Stad) vergaderen de partijen vanavond over het bomenbeleid in Zoetermeer en de wijzigingen die daarvoor moeten worden aangebracht in de algemene plaatselijke verordening (apv).