mainImage

Zoetermeerse raad stemt in met begroting

13 november 2019, 10:07 uur
Politiek

Tijdens het najaarsdebat op 4 en 11 november 2019 heeft de raad uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2020 en de jaren daarna. De financiële vooruitzichten van de gemeente zijn verslechterd. Hoewel de begroting voor 2020 sluitend is, geldt dit niet voor de daaropvolgende jaren. De begroting bevat een pakket van 14 miljoen euro aan vernieuwings- en ombuigingsvoorstellen. Dit komt vooral door de steeds verder stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg, de Wmo en het uitblijven van voldoende structurele compensatie van deze kosten door het Rijk. Aan het eind van het debat stemde de raad in met de begroting. De PVV, SP, PvdA, CU-SGP, ZV, Zó!, PDvZ en FvdB stemden tegen.
 
De gemeenteraad gaf het college via een aantal moties wel opdrachten mee. 
 
Zo wil de raad voor eind 2019 het Actieplan Duurzaam & Groen van het college ontvangen. Ook moet er een vierjaarlijkse actualisatie- en verantwoordingscyclus worden ingesteld voor het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast moeten er meer zonnepanelen komen op gemeentelijke accommodaties en, met de stichting Tijdelijke Natuur wordt bekeken welke (braakliggende) terreinen geschikt zijn voor tijdelijke natuur, totdat het gebied verder wordt ontwikkeld.  
 
De voltallige raad wil dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is een persoonsgebonden budget voor drie jaar af te geven aan ouders met een of meer kinderen met een chronische en/of ongeneeslijke ziekte, aandoening of beperking. Om gezinnen uit de schulden te krijgen, komt er een experiment met ‘zinnige zorg’.

Het college moet verder onderzoeken wat nodig is om de dienstverlening te verbeteren voor inwoners, ondernemers en anderen die voor algemene informatie bij de gemeente aankloppen, zodat ze sneller bij het juiste loket komen. Tot slot nam de raad unaniem een motie aan om de ‘Orange the World’-campagne te steunen, gericht op het tegengaan van Geweld tegen Vrouwen.
 
De fracties dienden 42 moties in en twee amendementen. Uiteindelijk werden 36 moties en twee amendementen in stemming gebracht. In totaal nam de raad 18 moties aan, waarvan vier unaniem.


Foto: Raadzaal Zoetermeer 20191014