Zoetermeers Dagblad | Zorgen GL Zoetermeer over fietsenstallingen

Zorgen GL Zoetermeer over fietsenstallingen

mainImage
De overdekte fietsenstalling voor het Stadhuis-Forum aan de Frankrijklaan.

Zoals het Zoetermeers Dagblad onlangs al meldde, is er bij de gemeente Zoetermeer geen financiële ruimte voor een overdekte fietsenstalling aan de voorzijde van het Stadhuis-Forum bij de Engelandlaan. GroenLinks Zoetermeer vindt dat een zorgelijke ontwikkeling en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

'Vooral vanwege het feit dat er op dit moment weinig en onaantrekkelijke stallingsmogelijkheden aan de zuidoostkant van het Stadshart zijn', aldus de partij.

'Bent u het met GroenLinks eens, dat de burgers zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden om per fiets naar het Stadhuis-Forum te komen en dat zij daar op een legale en comfortabele wijze hun fiets kunnen stallen? En een overdekte fietsenstalling hiervoor een aantrekkelijke voorwaarde is. Wat zijn de begrote kosten voor een overdekte fietsenstalling aan de Engelandlaan en hoe verhoudt dit zich tot de kosten voor het inrichten van parkeerruimte voor auto’s?'

GroenLinks Zoetermeer noemt de stallingsmogelijkheden aan de zuidoostkant van het Stadhart zeer beperkt en niet aantrekkelijk. 'Welke mogelijkheden ziet het college om aan de Markt/Engelandlaan binnen afzienbare tijd voldoende en aantrekkelijke stalling(en) te realiseren?' 

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 werd de motie 'Fietsenstalling bij Stadhuis Forum' aangenomen. In deze motie kreeg het Zoetermeerse stadsbestuur de opdracht om nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een fietsenstalling te realiseren bij het Stadhuis-Forum. In de afgelopen maanden is gewerkt aan het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het parkeerpleintje aan de Engelandlaan. De realisatie van een fietsenstalling maakte hier ook onderdeel van uit. 


Foto: Zoetermeers Dagblad