De zes nieuwe wethouders van Zoetermeer werden afgelopen dinsdagavond officieel geïnstalleerd. De al eerder bekendgemaakte beoogde portefeuilleverdeling binnen het kersverse stadsbestuur voor de periode 2018-2022 bleef ongewijzigd. Hieronder het overzicht. Het coalitieakkoord vind je hier.

Marc Rosier
Portefeuilles: financiën, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, verkeer, verkeersveiligheid.
Wijk: Rokkeveen.
Projecten: Entreegebied.

Margreet van Driel
Portefeuilles: sociale zaken, inkomen/participatie, schuldhulpverlening, arbeidsmarkt, citymarketing, evenementen, grondbedrijf, coördinerend wethouder sociaal domein tot 1-1-2019.
Wijken: Noordhove & Seghwaert.
Projecten: Startwijk wijkgericht werken. 

Robin Paalvast
Portefeuilles: wonen, energietransitie, kunst & cultuur, dienstverlening/ict, vastgoed, vergunningen.
Wijken: Palenstein & Meerzicht.
Projecten: Binnenstad.

Jakobien Groeneveld
Portefeuilles: groen, openbare ruimte, armoedebeleid, jeugd, afval/luchtkwaliteit.
Wijken: Buytenwegh.
Projecten: Bleizo.

Ingeborg ter Laak
Portefeuilles: zorg en welzijn, WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), sport, verenigingen, facilitaire zaken. Coördinerend wethouder sociaal domein per 1-1-2019.
Wijken: Oosterheem.
Projecten: Startwijk wijkgericht werken.

Jan Iedema
Portefeuilles: onderwijs, economie, personeel & organisatie (P&O),
Wijken: Centrum (exclusief Palenstein).
Projecten: DIF (Dutch Innovation Factory) / DIP (Dutch Innovation Park).

Charlie Aptroot (burgemeester)
Portefeuilles: openbare orde en regionale/lokale veiligheid, handhaving, brandweer en rampenbestrijding, bestuur metropoolregio, externe betrekkingen, communicatie.
Wijken: De Leyens.
Projecten: –

Foto: het nieuwe college met v.l.nr. Marc Rosier (VVD), Robin Paalvast (D66), Ingeborg ter Laak (CDA), burgemeester Charlie Aptroot, Jan Iedema (VVD), Jakobien Groeneveld (GroenLinks) & Margreet van Driel (LHN).

Fotobron: Fotoflex.nl.