Een meerderheid van de gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het voorstel om verder te gaan met de uitwerkingsplannen voor de Holland Outlet Mall. Er stemden 28 raadsleden voor en elf tegen. In het kielzog werden er nog zestien amendementen en zeven moties aangenomen.

De SP, GroenLinks, Zoetermeer Vooruit en het CDA waren tegen het raadsvoorstel.

Met het akkoord van het voorstel geven de fracties het college de opdracht om te starten met het onderhandelen met de initiatiefnemers ten behoeve van een samenwerkingsovereenkomst, het uitwerken van de verkeerskundige maatregelen (autonome knelpunten en fasering HOM) en de actualisatie van het Distributie Planologisch Onderzoek (inclusief fasering HOM). Hier is een budget van 700.000 euro voor gereserveerd.

De samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers (projectontwikkelaar Provast en eigenaren Woonhart) zal hierna ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Bij groen licht volgen daarna de voorbereidingen op de ontwerpfase en het bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!