Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert in haar rapport over het onderzoek naar kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. De stoffen in de rubberkorrels die geassocieerd worden met kanker zijn in zulke kleine hoeveelheden aanwezig dat er geen reden is voor een speelverbod.

Het onderzoek richtte zich op de gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat in kunstgras. Onder andere Vereniging Sport en Gemeenten (mede namens VNG), GGD GHOR, het ministerie van VWS en de KNVB nemen het advies van RIVM over.

Het RIVM zocht op verschillende manieren naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden nu tot de conclusie dat het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten.

,,Gelukkig blijkt volgens het RIVM dat er geen gezondheidsrisico is. We zullen de onderzoeksresultaten met de sportverenigingen bespreken en hen informeren over het vervolg,” aldus de Zoetermeerse wethouder van sport Mariëtte van Leeuwen.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!