GroenLinks-PvdA kritisch over opkopen stikstofrechten voor RTHA

24 April 2024, 16:14 uur
Rotterdam & Regio , Den Haag & Regio
mainImage
Groen Links PvdA

De hoeveelheid stikstof die Rotterdam The Hague Airport (RTHA) mag uitstoten blijft onderwerp van discussie. Een gerechtelijke uitspraak bepaalde onlangs dat het vliegveld zijn stikstofuitstoot moet verminderen vanwege het ontbreken van een natuurvergunning. Tegelijkertijd is aan het licht gekomen dat stikstofrechten van boeren zijn aangekocht om ruimte te creëren voor RTHA, om alsnog deze vergunning aan te vragen.

GroenLinks-PvdA Zuid-Holland betwijfelt deze gang van zaken, rekening houdend met de schaarste aan stikstofrechten. En de onzekerheid die vooral (duurzame) boeren de afgelopen jaren hebben ervaren.

GroenLinks-PvdA vindt dat het verminderen van stikstofuitstoot niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van boeren mag zijn. Door de luchtvaartsector te ontzien worden andere sectoren gedwongen om meer inspanningen te leveren. Terwijl juist de luchtvaart een significante bijdrage levert aan de stikstofuitstoot. Om deze reden heeft de politieke partij schriftelijke vragen gesteld en zal er op ons initiatief in september een breed debat over de luchtvaart in Zuid-Holland plaatsvinden.

Faraz Safavi Nic, fractievertegenwoordiger GroenLinks-PvdA Zuid-Holland, benadrukt: "Het is voor ons belangrijk dat de luchtvaartsector evenredig bijdraagt aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het simpelweg administratief afkopen van rechten is daarvoor niet afdoende."

Adem Mustafa Negash, vice-fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Zuid-Holland, voegt toe: "De provincie moet actiever gebruik maken van de stikstofbank. Zodat niet alleen de kapitaalkrachtigen natuurvergunningen opkopen, maar de overheid zorgdraagt voor een rechtvaardigere verdeling."

Lars Klappe, Statenlid GroenLinks-PvdA Zuid-Holland, benadrukt: "Op deze manier overheerst het recht van de sterkste, waarbij een individuele boer per definitie zwakker staat dan de Schiphol Group."

Het is duidelijk dat het stikstofbeleid rond RTHA vraagt om een kritische blik en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden en middelen. De fractie van GroenLinks-PvdA Zuid-Holland zal zich blijven inzetten voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor deze kwestie.