Twaalf scouts van Scoutinggroep John McCormick (JMC) zijn geslaagd voor de Cursus Jeugd EHBO. In clubhuis De Chute in het Van Tuyllpark legden zij afgelopen week na zeven lessen van twee uur een officieel examen af van het Oranje Kruis, onder toezicht van een externe examinator.

In tweetallen kregen de scouts examenopdrachten waarbij Lotus-slachtoffers realistische ongevalsituaties naspeelden.

Het examen-idee ontstond een aantal maanden geleden toen twee verkenners met de vraag kwamen of ze bij Scouting JMC het jeugd-EHBO-diploma konden halen om zo in aanmerking te komen voor het specialisatievaardigheidsinsigne EHBO. Nu kost deze opleiding zoveel tijd dat dit binnen de reguliere opkomsten van de scouts moeilijk te realiseren is. Toch wilde de speltakleiding van de verkenners dit initiatief belonen.

Met de scouts was afgesproken dat, als zij een groep van minimaal tien scouts bij elkaar wisten te krijgen, René van Aalderen (verkenner leider en professioneel instructeur EHBO bij Van Aalderen Safety Training & Advies), buiten de opkomsten om de cursus zou geven om het Jeugd EHBO diploma te halen. Dat lukte, met op 15 februari de eerste les in het clubhuis.

Met het slagen voor het examen verdienen de scouts niet alleen het diploma Jeugd EHBO, maar ook het gewilde specialisatie-insigne EHBO voor scouts. Daarnaast had het bestuur van de scoutinggroep toegezegd dat de deelnemers die de cursus met goed gevolg zouden afronden een bijdrage krijgen uit de opleidingpot als korting op de cursuskosten.