Zoetermeers Dagblad | Leden van armlastig HGC moeten bijspijkeren

Leden van armlastig HGC moeten bijspijkeren

mainImage

HGC heeft met succes een beroep gedaan op de leden. Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van HGC hebben zij ingestemd met een eenmalige financiële bijdrage om de club zo snel mogelijk weer financieel op de rit te krijgen. In januari bleek dat de financiële situatie van HGC slecht is. Sinds 2011 komt structureel minder geld binnen dan is uitgegeven, met als uitkomst negatieve resultaten en oplopende schulden. Een onwenselijke situatie voor onze club. Een onafhankelijke financiële commissie heeft de situatie in kaart gebracht en advies uitgebracht over mogelijke stappen. Daarnaast is in februari een nieuw bestuur geïnstalleerd.

Het nieuwe bestuur heeft per direct een aantal boekhoudmaatregelen genomen. Zo wordt iedere factuur pas betaald nadat hij door drie bevoegde personen is getekend. Daarnaast worden de kosten met minimaal 15% verminderd – met uitzondering van de breedte teams; daar komt extra geld en aandacht voor.

Het bestuur zal regelmatig verantwoording geven aan een onafhankelijke Raad van Toezicht inzake het beleid en de budgetten. Op basis van het advies van de financiële commissie gisteren een financieel plan gepresenteerd met de eerste stappen naar een toekomstbestendige club. Tijdens de bijzondere ALV zijn de aanwezigen bijna unaniem akkoord gegaan met de volgende eenmalige bijdrage per lid. Eind april worden de bedragen, variërend van 25 tot 75 euro,  éénmalig in rekening gebracht.

Op 23 mei aanstaande staat de volgende ALV gepland. Het bestuur komt tijdens deze vergadering met een Plan van Aanpak voor een toekomstbestendige club op basis van de uitkomsten van de onder de leden gehouden enquête en het advies van de financiële commissie.


Door: HGC