Op donderdag 22 februari aanstaande vindt het officiële startmoment plaats van de Boekstartcoach. Op deze dag om 12:00 uur geeft wethouder Isabelle Vugs, in het bijzijn van vertegenwoordigers van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Holland West en Bibliotheek Zoetermeer, het officiële startsein voor het project.

Om spelenderwijs te laten zien hoe leuk én stimulerend het is om al met de allerjongsten een boekje te lezen, krijgt het consultatiebureau in Oosterheem vanaf komende donderdag wekelijks bezoek van een BoekStartcoach. Tijdens de bezoeken van ouders an het consultatiebureau staat de ontwikkeling van hun kind centraal. Taalontwikkeling is daarvan een belangrijk onderdeel.

Net als de Bibliotheek benadrukt het consultatiebureau het belang van (voor)lezen. ‘Samen lezen versterkt de band tussen ouder en kind. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal,’ stelt Bibliotheek Zoetermeer.

Naast de vaste donderdagochtend bij het consultatiebureau is de Boekstartcoach iedere woensdagochtend te vinden in de wijkbibliotheek Oosterheem.

Lees- en mediaconsulent 

Iedere woensdagochtend, aansluitend op het peutervoorlezen, is lees- en mediaconsulent Jory Schipper ook aanwezig in de wijkbibliotheek Oosterheem. Tussen 11:00 en 12:00 uur (na het peutervoorlezen) kunnen ouders van jonge kinderen bij haar terecht met vragen over voorlezen aan kinderen.

In het kader van BoekStart wordt er al bijna tien jaar samengewerkt door de Bibliotheek, de gemeente en JGZ. Deze pilot is gesubsidieerd door Stichting Lezen. Het is een voortzetting en verdieping van de samenwerking, gericht op het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Zoetermeer? Gratis abonneren!