De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg onderzochten in november vorig jaar Veilig Thuis Haaglanden, waar ook de gemeente Zoetermeer onder valt. De conclusie? De organisatie, die op 1 januari 2015 ontstond uit een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), scoort op achttien van de 24 criteria goed.

Drie van de zes punten die konden worden verbeterd, zijn al gerealiseerd. Van de overgebleven punten vereisen of krijgen de wachtlijsten de meeste aandacht of prioriteit. Op peildatum 1 maart 2016 waren er in Zoetermeer geen gezinnen op de wachtlijst.

In het rapport wordt Veilig Thuis Haaglanden, zo heeft de gemeente Zoetermeer laten weten, geprezen voor onder andere het inzetten van gedragsdeskundigen – orthopedagogen of psychiaters – bij gesprekken met kinderen.

Reageer op dit artikel