In het Stadhuis van de gemeente Zoetermeer vindt morgen een vergadering plaats van de Wmo-raad, het onafhankelijke adviesorgaan van burgemeester en wethouders. De projectleiding van dit orgaan zal dan het inrichtingsplan toelichten van het Plein Samenleving in de gemeentehal. Daar komen onder andere een Wmo-loket, de onafhankelijke cliëntondersteuning en loket Meerpunt. Dat laatste is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin waar mensen terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien.

De bijeenkomst in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis (ingang Frankrijklaan 6) is openbaar. De zaal opent om 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Reageer op dit artikel