Hoeveel kosten zijn er eigenlijk gemoeid met de inzet van een extra, zesde wethouder in het nieuwe college? Dat is wat Zoetermeer Vooruit zich hardop afvraagt. De partij zegt op eerdere vragen over dit onderwerp nul op rekest te hebben gekregen, vandaar dat er nu schriftelijke vragen zijn ingediend bij het stadsbestuur.

‘Kan het college aangeven hoeveel kosten er gemoeid zijn met de inzet van een zesde wethouder? Zowel de directe kosten (zoals salaris en overige vergoedingen en afdrachten) als indirecte kosten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, kosten voor ambtelijke ondersteuning, vervoerskosten, werkplek, eventuele rechten op wachtgeld en dergelijke).’

Zoetermeer Vooruit wil een overzicht krijgen van de kosten voor de komende vier jaar. En: ‘Kan het college aangeven waarom een herinrichting van de bestuursvleugel een investering van 90.000 euro vraagt als wethouders geen eigen kamer hebben?’

Wat verdient een wethouder in Zoetermeer?

Voor wethouders zijn er negen verschillende salarisklassen. Hoe meer inwoners in de betreffende gemeente, hoe hoger de bezoldiging. Zoetermeer valt met circa 125.000 inwoners in categorie 7 (100.000-150.000) en daar staat een maandelijkse vergoeding van 8.283,52 euro tegenover. De onkostenvergoeding voor een wethouder in Zoetermeer is per 1 januari 2018 verhoogd van 350,54 naar 355,80 euro. In de afgelopen vier jaar zaten er in het Zoetermeerse college vijf wethouders.

Foto: de zes wethouders van Zoetermeer met in het midden burgemeester Charlie Aptroot.

Fotobron: Fotoflex.nl.