Het Zoetermeer van weleer: Schoolonderwijzers

2 January 2020, 10:15 uur
Vroeger
mainImage
Historisch Genootschap Oud Soetermeer

In deze wekelijkse rubriek 'Het Zoetermeer van weleer' aandacht voor gebeurtenissen, gebouwen en personen uit de geschiedenis van Zoetermeer. Telkens aan de hand van een foto afkomstig uit de collectie van Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Komende weken staat het begin van de twintigste eeuw centraal.

 

In deze deel 23 een foto van een zestal schoolonderwijzers. In 1861 kreeg Zoetermeer-Zegwaart een christelijke lagere school. Rond 1910 waren er al zes onderwijzers. V.l.n.r.: juf Bijlsma, ?, meester A. Brauckmann, bovenmeester D. Riezebos, juf E. Geurts en meester H. Nieuwenhuijsen. De staande Brauckmann publiceerde in 1915 al artikelen over de geschiedenis van Zoetermeer in de regionale kranten.

Bekijk andere foto's van deze rubriek.