mainImage

LHN: Zelfbrengdepot in Zoetermeer moet weer open

7 april 2020, 10:48 uur
Algemeen

Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) maakt zich grote zorgen over de huidige 'afvalsituatie' in Zoetermeer, nu het zelfbrengdepot aan de Argonstraat gesloten is vanwege de coronacrisis. De partij wil dat het depot weer opengaat, echter wel onder strikte voorwaarden.

'Inmiddels zijn de milieuparkjes het domein geworden voor het 'aanbieden' van grofvuil en 'ontploft' het onderwerp op social media. In niet mis te verstane bewoordingen wordt het gemeentebestuur op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Inwoners maken zich schuldig aan het ongecontroleerd dumpen van grofvuil met alle risico’s van dien, maar dat neemt niet weg dat dit niet zo kan blijven', laat de LHN-fractie weten.

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Zoetermeerse college. 'Vindt het college met de LHN dat de huidige situatie ertoe kan leiden dat medewerkers van de ophaaldienst en inwoners zelf gezondheids- en veiligheidsrisico’s lopen en het naast genoemde risico’s ook tot overlast en irritatie leidt?'

'Met inachtneming van het bovenstaande worden de milieuparkjes inmiddels gebruikt als stortplaats en ook de 'plaatsen volgens afspraak' worden overladen met grofvuil. Is het college het met de LHN eens dat maatregelen moeten worden getroffen? De LHN wil dat direct maatregelen worden getroffen, is het college bereid om het zelfbrengdepot onder strikte voorwaarden voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers en bezoekers open te stellen? Zo nee, waarom niet?'


Foto: Zoetermeers Dagblad