Zoetermeers Dagblad | Charlie Aptroot nieuwe voorzitter Netwerk Zoetermeer
mainImage

Charlie Aptroot nieuwe voorzitter Netwerk Zoetermeer

7 april 2021, 16:08 uur
Lokaal

Charlie Aptroot is vanmiddag, tijdens een online netwerkbijeenkomst voor de leden van de eigen businessclub, gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van Netwerk Zoetermeer. De oud-burgemeester van Zoetermeer volgt hiermee Anke van As en Benita van Wegen op.

Zij stonden beiden, als gevolg van de fusie tussen Floravontuur Promotie Zoetermeer en ondernemersvereniging RVOZ, sinds 1 januari van dit jaar aan het roer van de stichting. Met het aantreden van Aptroot als voorzitter doen de oud-voorzitters een stapje terug op bestuurlijk niveau. Aptroot gaat per direct met volle energie van start.

"Netwerk Zoetermeer heeft zichzelf met de fusie een aantal ambitieuze doelen gesteld, zowel op het vlak van het ondernemersklimaat als op vlak van verbinden", zegt Aptroot. "Het lijkt het mij een mooi vooruitzicht om de businessclub de komende periode verder te zien groeien, iets waar ik met plezier aan meewerk. Daarnaast denk ik graag mee met het bestuur en het kantoor over het vernieuwde beleid van Netwerk Zoetermeer. Hierin staat als vanouds de binding tussen het bedrijfsleven en de andere sectoren in de stad centraal."

Bovenaan het lijstje
De keuze voor Aptroot als nieuwe preses lijkt in eerste instantie verrassend, momenteel is hij nog waarnemend burgemeester van Voorschoten. Anke van As, sinds 2018 voorzitter van Floravontuur, licht toe dat het tegelijkertijd een best logische keuze betreft.

"Als burgemeester van Zoetermeer was Charlie Aptroot altijd al heel betrokken bij zowel de businessclub van Floravontuur als bij de ondernemersvereniging van de RVOZ. En die betrokkenheid ging veel verder dan het regelmatig bezoeken van de bijeenkomsten. Hij heeft zich altijd al sterkgemaakt voor een goed georganiseerd ondernemerslandschap."

Benita van Wegen, oud-voorzitter van de RVOZ, vult aan: "De ondernemers in onze stad dragen in belangrijke mate bij aan enerzijds de aantrekkelijkheid van Zoetermeer als woonstad, maar anderzijds met name aan het ondernemers- en vestigingsklimaat. Charlie Aptroot heeft dit als burgemeester steeds benadrukt en zet zich graag in voor een goed vertegenwoordigd bedrijfsleven."

Evenementenprogramma
Bij Netwerk Zoetermeer is het bestuur verantwoordelijk voor het beleid van de businessclub en de netwerkorganisatie. Het kantoor, onder leiding van directeur Ruud Steggerda, is belast met de feitelijke uitvoering van het beleid. De belangrijkste verantwoordelijkheid van het kantoor ligt van oudsher bij het samenstellen van het Zoetermeerse evenementenprogramma.

Zo is Netwerk Zoetermeer betrokken bij ruim zeventig culturele en maatschappelijke evenementen op jaarbasis en organiseert het team zelf de belangrijkste beeldbepalende evenementen in de stad, waaronder het Bevrijdingsfestival en Culinair Zoetermeer. Dankzij de fusie met de RVOZ ontstaat nu de verplichting om ook meer te betekenen voor het ondernemersklimaat en voor de positionering van Zoetermeer als aantrekkelijke stad voor het bedrijfsleven in de regio. Directeur Ruud Steggerda pakt deze nieuwe uitdaging met twee handen aan.