Zoetermeers Dagblad | College antwoordt op Brexit-vragen VVD Zoetermeer
mainImage

College antwoordt op Brexit-vragen VVD Zoetermeer

17 oktober 2020, 10:44 uur
Lokaal

Het college van Zoetermeer heeft geantwoord op de schriftelijke vragen die de Zoetermeerse VVD-fractie vorige maand stelde over de risico's voor lokale ondernemers in het geval van een No Deal-Brexit.

'Het college is bereid om het Zoetermeerse bedrijfsleven opnieuw te informeren. Het college zal nogmaals met de ondernemersverenigingen contact opnemen en hun informeren over de Brexit Impact Scan en hen verzoeken hier opnieuw aandacht aan te besteden via hun communicatiekanalen. Aanvullend zullen accountmanagers van het team Economische Zaken, waar nodig, bedrijven in Zoetermeer blijven attenderen op het bestaan van de Brexit Impact Scan en aanvullende informatie.'

Het college heeft diverse activiteiten ondernomen om aandacht te vragen voor een goede voorbereiding op de Brexit. Accountmanagers van team Economische Zaken hebben contact opgenomen met
ondernemersverenigingen in Zoetermeer zoals de ondernemersvereniging RVOZ, het vrouwennetwerk Zoetermeer en omstreken (vnZ&o) en de bouwsociëteit OZB.

'De ondernemersverenigingen hebben aangegeven hun leden te informeren en de Brexit Impact Scan op hun website te plaatsen.'

Op de publieke website van de gemeente is op de ondernemerspagina een Brexit-pagina toegevoegd met een verwijzing naar de Brexit Impact Scan en de Brexit-informatiewebsite van de Rijksoverheid.