Zoetermeers Dagblad | College antwoordt op vragen Zoetermeer Vooruit over Gymworld
mainImage

College antwoordt op vragen Zoetermeer Vooruit over Gymworld

24 oktober 2020, 10:24 uur
Lokaal

Het college heeft gereageerd op de schriftelijke vragen die de politieke partij Zoetermeer Vooruit in september stelde, nadat er een memo was gepubliceerd waaruit bleek dat de exploitatie van Gymworld, en de rol van ProPatria daarin, er anders komt uit te zien dan aanvankelijk het plan was. Het zorgde voor de nodige onrust in de raad.

'Kan het college al aangeven welke, al dan niet creatieve, oplossing het college heeft bedacht om deze financiële aderlating op te vangen', aldus raadsleden Juliëtte Meurs-Troch en Yvonne Bink-Winterkamp.

'Voor de sportzalen, vergader- en ontmoetingsruimten is gezamenlijk met de verenigingen Pro Patria en CGV Zoetermeer een verhuurrooster opgesteld en een gebruiksovereenkomst afgesloten. De verenigingen nemen de verschillende sportzalen per uur af. De gemeente verhuurt de zalen op momenten dat het niet in gebruik is door CGV of Pro Patria aan andere verenigingen/derden', stelt het stadsbestuur.

Momenteel lopen nog onderhandelingen met verschillende geïnteresseerde partijen voor het huren van de horecaruimte. Voor de sportshop lopen gesprekken met een serieuze kandidaat, aldus het college. De onderhandelingen over
beide ruimtes, worden in de maand oktober afgerond, zo is de planning.

'Met deze afspraken en invulling van de verhuursituatie wordt voldaan aan de exploitatiedoelstellingen van Gymworld', meent het Zoetermeerse college.


Foto: www.zoetermeersdagblad.nl