Zoetermeers Dagblad | Onrust rondom exploitatie Gymworld Zoetermeer
mainImage

Onrust rondom exploitatie Gymworld Zoetermeer

22 september 2020, 09:55 uur
Lokaal

Twee van de vier beoogde hoofdgebruikers van Gymworld, te weten gymnastiek- en turnverenigingen CGV Zoetermeer en Pro Patria, hebben aan de gemeente te kennen gegeven dat zij niet kunnen voldoen aan de (financiële) verplichtingen zoals vastgelegd om gebruik te kunnen maken van de sportruimten in het complex. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde memo van het Zoetermeerse college. Een memo gedateerd al van 28 juli dit jaar.

Het nieuws doet de nodige wenkbrauwen fronsen, zoals die van de lokale politieke partij Zoetermeer Vooruit. 'Zoetermeer Vooruit is onthutst over dit gegeven. Dit was haar al eerder bekend, maar er zat tot 21 september geheimhouding op deze informatie waardoor we er niets over mochten communiceren. Op 29 januari 2018 is in de gemeenteraad gestemd over een investering van ruim 10 miljoen euro voor Gymworld.'

Zoetermeer Vooruit voelde zich onder druk gezet om toentertijd toch in te stemmen. 'Moeten we beide verenigingen die samen goed op weg zijn om vooruit te komen de kans ontnemen om samen te gaan werken in Gymworld en de mogelijkheid een talentopleidingscentrum te worden, ontnemen? We vinden dat nogal wat. Dat was voor ons de reden om toch in te stemmen, ondanks dat we onze bedenkingen hadden over een zo’n grote uitgave.'

Nu blijkt dat de verenigingen niet tot overeenstemming zijn gekomen. De fusie is uitgebleven en de corona-uitbraak heeft zijn impact op de clubs en hun ledenaantallen.

"We vragen ons af welke, al dan niet creatieve, oplossing de wethouder heeft bedacht om deze financiële aderlating op te vangen? Pro Patria stond wel vol trots op de foto met de opening. Wij wisten toen al dat dit de gemeente geld zou gaan kosten en dat wisten zij ook. Heel pijnlijk en we mochten er op dat moment niets over zeggen", licht fractievoorzitter Juliëtte Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit toe.

Alternatieve invulling
Naar aanleiding van de huidige situatie wordt gezocht naar een alternatieve invulling voor de exploitatie van Gymworld, valt er in het memo te lezen. 'Uitgangspunt daarbij wordt dat CGV Zoetermeer en Pro Patria niet langer de (contractuele) hoofdgebruikers van Gymworld zullen zijn.'

Voor andere (sport-)aanbieders wordt het mogelijk gemaakt om gebruik te maken van de accommodatie. Daarnaast lopen er onderhandelingen met horeca-exploitanten.


Foto: www.zoetermeersdagblad.nl