mainImage

Het Zoetermeer van weleer: Mormonentempel

21 oktober 2021, 09:15 uur
Lokaal

In deze wekelijkse rubriek 'Het Zoetermeer van weleer' aandacht voor gebeurtenissen, gebouwen en personen uit de geschiedenis van Zoetermeer. Telkens aan de hand van een foto afkomstig uit de collectie van Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

In deze deel 117 een foto van de mormonentempel in Zoetermeer aan de Osylaan. De kerk 'Het Kruispunt' werd verkocht aan de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ofwel mormonen, en na enkele jaren gesloopt. In 2002 verrees een tempel van wit-grijs graniet.

Voor de mormonen is de tempel de meest heilige plaats op aarde en voor de bouw zijn binnen en buiten dan ook de mooiste materialen gebruikt. Boven op de toren staat een vergulde engel te stralen.


Foto: Historisch Genootschap Oud Soetermeer